Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „ZAPAŁKA”działająca w Wadowicach, organizuje i prowadziBEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI iMŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJorganizowane w ramach projektu „Osiągajmy sukces każdego dnia – kontynuacjaprojektu kompleksowego wsparcia terapeutycznego dla osób niepełnosprawnychwspółfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych . W ramach projektu dla beneficjentów zorganizowane są następujące formy wsparcia: RODZAJ ZAJĘĆZajęcia indywidualne z pedagogiemZajęcia indywidualne z […]

Czytaj dalej Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej