Zarząd Fundacji:
 

Paweł Skowron  – Prezes Zarządu Fundacji ZAPAŁKA

Anna Skowron   – Członek Zarządu Fundacji ZAPAŁKA

Barbara Słaboń  – Członek Zarządu Fundacji ZAPAŁKA

 

Fundacja „Zapałka” powstała w 2010r. z myślą o tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy, są w trudnej sytuacji życiowej w szczególności dzieci, młodzież niepełnosprawna z terenu Województwa Małopolskiego. Nasze działania mają na celu poprawę jakości funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez świadczenie różnego rodzaju form rehabilitacji oraz terapii zajęciowych takich jak: terapię pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, zajęć na basenie i wiele innych form. Poprzez swoją działalność Fundacja „Zapałka” stara się pokazać, że osoby niepełnosprawne mogą funkcjonować w społeczeństwie na takich samych prawach i zasadach jak osoby zdrowe. Staramy się zmieniać sposób patrzenia na niepełnosprawność.