34-100 Wadowice, os.XX-lecia 1
tel. 518-555-686 , 530-923-330
e-mail: fundacja.zapalka@gmail.com

KRS 0000358679
NIP 551-25-87-979 REGON 121283990
Nr konta bankowego:
Alior Bank w Wadowicach nr 43 2490 0005 0000 4530 4848 1072