Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „ZAPAŁKA”
działająca w Wadowicach, organizuje i prowadzi

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI i
MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

organizowane w ramach projektu „Osiągajmy sukces każdego dnia – kontynuacja
projektu kompleksowego wsparcia terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych .

W ramach projektu dla beneficjentów zorganizowane są następujące formy wsparcia:

RODZAJ ZAJĘĆ
Zajęcia indywidualne z pedagogiem

Zajęcia indywidualne z psychologiem

Indywidualne zajęcia korekcyjne na basenie

Zajęcia indywidualne z logopedą

Zajęcia indywidualne rehabilitacyjne w sali

Zajęcia grupowe z
Kraina Twórczości
Zajęcia indywidualne z Integracji Sensorycznej

Zajęcia indywidualne z kodowania i
programowania
Wyjścia / Eventy integracyjne

Termin zajęć w ramach 1 okresu realizacji projektu:
20.04.2022 DO 31.03.2023

Główne kryteria uczestnictwa w projekcie:

Miejsce zamieszkania powiat wadowicki, suski bądź oświęcimski;

Wiek: dowolny

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności;

Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego badającego potrzeby, problemy dzieci i poziom rozwoju intelektualnego i fizycznego dziecka.

Wszystkie organizowane zajęcia dla uczestników projektu są BEZPŁATNE!!!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszeni są o kontakt z koordynatorem projektu, tel. 518 555 686, 530 923 330
Wszystkie zajęcia odbywają się w Wadowicach.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Projekt „Osiągajmy sukces każdego dnia kontynuacja
projektu kompleksowego wsparcia terapeutycznego dla
osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Biuro projektu: 34-100 Wadowice, os. XX-lecia 1
mail: fundacja.zapalka@gmail.com www.fundacjazapalka.com.pl tel. 518555686,
530 923 330